IST-Screening

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: diagnostika struktury poznávacích schopností, zejména v oblasti poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj.

Administrace: individuální i skupinová, časový limit 35 minut

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.


Charakteristika testu

„IST-Screening“ se skládá ze tří druhů úkolů, které jsou použity také v I-S-T 2000 R pro měření tří dimenzí inteligence (verbální – subtest analogie, numerická – subtest číselné řady a figurální – subtest matice).

IST-Screening musí být administrován celý (tři skupiny úloh). Při použití norem se primárně využívá celkový skór. Pro dílčí skupiny úloh jsou sice také k dispozici normy, ale v případě potřeby diferencovat výkon poskytují pouze podklad pro hrubý odhad jednotlivých schopností.

„IST-Screening“ má dvě formy (forma A/B). Jedná se o paralelní formy, které nepracují se stejnými položkami, i když jde o stejný typ úkolu.

Normy pro český standardizační soubor byly vytvořeny ze vzorku celkem 1342 probandů ve věku 18-63 let.

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje výsledky a normy založené na českém standardizačním vzorku 1342 osob ve věku 18 – 63 let.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování IST-Screening v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, dánština, francouzština, italština, němčina a švédština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

IST-Screening

IST-Screening

Test struktury inteligence – Screening

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

Detlev Liepmann, André Beauducel, Burkhard Brocke, Wim Nettelnstroth

Autorka české verze: Simona Hoskovcová

Kategorie B

2 000 Kč

900 Kč

275 Kč

275 Kč

220 Kč

95 Kč

95 Kč

170 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč