ISK - Inventár sociálnych kompetencií

Vekové rozpätie: dospelá populácia a adolescenti od 16 rokov

Využitie: Inventár je možné využiť v rámci rozvoja osobnosti, v profesijnom poradenstve, pri personálnom výbere, a všeobecne pri diagnostike osobnosti. Je možné aj využitie vo výskume.

Administrácia: individuálna aj skupinová (forma sebahodnotenia), doba administrácie 10–20 minút (podľa zvolenej formy)

Pro tuto metodu je vypsán jako školící a výcvikový kurz Akreditační kurz.


Charakteristika

Inventár sociálnych kompetencií má dlhú a krátku verziu. Dlhá verzia (ISK) má 108 položiek, krátka verzia (ISK-K) má 33 položiek. Testový materiál obsahuje obidve verzie dotazníka v papierovej forme. Ku každej verzii je k dispozícii vyhodnocovací list pre záznam a integráciu hrubých skóre a profily pre grafické zobrazenie výsledkov.

Obidve verzie pracujú na princípe sebaposúdenia. Položky ISK sýtia 17 primárnych škál, ktoré môžeme spojiť so 4 sekundárnych škál. ISK-K meria výlučne štyri sekundárne škály. K dispozícii sú normy z pôvodného vydania a orientačné normy pre slovenskú populáciu.

Základné škály metódy:

Primárne škály

Prosociálnosť, Prevzatie perspektívy, Pluralita hodnôt, Ochota ku kompromisu, Počúvanie, Schopnosť presadiť sa, Ochota ku konfliktu, Extraverzia, Rozhodnosť, Sebakontrola, Emocionálna stabilita, Flexibilita správania, Internalita, Sebaprezentácia, Priama pozornosť k sebe, Nepriama pozornosť k sebe, Vnímanie druhých.

Sekundárne škály

Sociálna orientácia, Ofenzivita, Sebaovládanie, Reflexivita

Verzia pre HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků a podklady pro interpretaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování ISK (SK) v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu ve slovenštině, pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o německou verzi.

Viac o HTS 5 nájdete tu.

ISK (SK)

ISK - Inventár sociálnych kompetencií

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2019

U. P. Kanning

Autorka slovenskej verzie: E. Letovancová

Kategorie A

4 000 Kč

1 150 Kč

720 Kč

380 Kč

270 Kč

430 Kč

270 Kč

270 Kč

530 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč