Dotazník životní spokojenosti

Věkové rozmezí: adolescenti do 14 let a dospělá populace

Využití: klinická psychologie, výchovné poradenství, školní a zdravotní psychologie; věkové rozpětí adolescenti od 14 let a dospělá populace

Administrace: individuální i skupinová, bez časového limitu, obvyklá doba 5 – 10 minut.

Na tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.


Charakteristika testu

DŽS je určen k objektivnímu posuzování celkové životní spokojenosti a životní spokojenosti v deseti významných oblastech, utvářejících tuto spokojenost. Tyto oblasti – jednotlivé škály dotazníku – jsou:

  • Zdraví, Práce a zaměstnání, Finanční situace, Volný čas, Manželství a partnerství, Vztah k vlastním dětem, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí, příbuzní a Bydlení

Každá ze škál je sycena 7 položkami.

Do výpočtu Celkové životní spokojenosti se započítavají pouze Zdraví, Finanční situace, Volný čas, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí, příbuzní a Bydlení.

Používá se pro individuální diagnostiku i pro posuzování kvality života u vybraných skupin populace.

Metoda je vydána především pro poradenské účely a uvedené normy z původního vydání jsou pouze orientační.

Ukázkou odborného využití metody je diplomová práce Lukáše Mana Vliv pravidelného běhu na životní spokojenost jedince.

DŽS

Dotazník životní spokojenosti

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

Jochen Fahrenberg, Michael Myrtek, Jörg Schumacher a Elmar Brähler

Přeložili a upravili: Kateřina Rodná a Tomáš Rodný

Kategorie A

1 000 Kč

700 Kč

400 Kč

120 Kč