Dotazník konstruktivního myšlení - CTI

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: v poradenské a klinické psychologie pro predikci výkonnosti, sociálních dovedností, vůdcovských schopností, schopnosti zvládat stres a citové vyrovnanosti

Administrace: individuální i skupinová, metoda může být administrována ve verzi tužka-papír a nebo prostřednictvím vyhodnocovacího počítačového programu. Vyhodnocování je možné pouze prostřednictvím počítačového programu (v případě administrace formou tužka-papír je možné data do programu zapsat)


Administrace

individuální i skupinová, doba zpracování inventáře je asi 15 – 20 minut, vyhodnocení pomocí počítačového programu.

Charakteristika testu

CTI je osobnostní inventář, orientovaný na diagnostiku experienciální inteligence. Tento typ inteligence vychází z nové teorie osobnosti profesora S. Epsteina, rozlišující racionální a experienciální funkční soustavu. Racionální soustava je diagnostikována běžnými inteligenčními testy, pro diagnostiku experienciální inteligence vytvořil Epstein tento inventář, obsahující 108 položek.

CTI je hierarchicky strukturovaným testem, který obsahuje stupnice na třech úrovních obecnosti. Na nejobecnější úrovni to je celková stupnice “Globálního konstruktivního myšlení”, která je složena z položek několika dalších stupnic. Na další úrovni je šest hlavních stupnic (Emocionální zvládání, Behaviorální zvládání, Osobní pověrečné myšlení, Kategorické myšlení, Ezoterické myšlení a Naivní optimismus), které měří základní způsoby, jimiž lidé konstruktivně či destruktivně myslí. Na nejpodrobnější úrovni jsou dílčí stupnice či složky hlavních stupnic, které popisují zvláštní druhy automatických konstruktivních či destruktivních způsobů myšlení, jako např. pozitivní myšlení, ulpívání na nešťastných událostech v minulosti, kategorické rozlišování lidí a událostí, způsoby myšlení, které podporují účinné jednání, anebo mu brání, jako např. orientace na akci, svědomitost, stereotypní myšlení.

CTI obsahuje i kontrolní stupnice validity a defenzivity, které zjišťují úroveň porozumění položkám inventáře a úroveň sociálně žádoucí sebeprezentace probanda.


Můžete si prohlédnout ukázku výstupů jednoho zkušebního testování v CTI.


Metoda je vydána především pro poradenské účely a uvedené normy z původního vydání jsou pouze orientační.

CTI

Dotazník konstruktivního myšlení - CTI

Seymour Epstein

Přeložil a upravil: K. Balcar
Autor PC verze: A. Kabilka

Kategorie B

3 000 Kč

800 Kč

270 Kč