Conners 3

Věkové rozmezí: 6–18 let

Využití: Posouzení a identifikace příznaků ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), zachycení problémů s učením, vzdoru a/nebo agrese, problémů v oblasti exekutivních funkcí, ve vztazích s vrstevníky či v rodině, funkční narušení.

Administrace: individuální i skupinová (verze pro rodiče, pro učitele, sebeposouzení), doba administrace 5−20 min. (podle zvolené formy)

Pro tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.


Charakteristika testu

Metoda Conners 3 představuje moderní metodu zaměřenou primárně na posouzení projevů ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), ale též na výskyt obecně psychopatologických symptomů. Metoda splňuje nejpřísnější psychometrická kritéria (vysoká validita i reliabilita) a je i uživatelsky přívětivá (jednoduchá administrace, skórování i interpretace). Výhodou metody je existence verze pro rodiče, učitele a pro starší děti i možnost sebeposouzení. K dispozici je plná i zkrácená verze dotazníků a indexové formuláře. Normy z původního vydání.

Základní diagnostické možnosti využití Conners 3:

  • Posouzení ADHD příznaků: nepozornost, hyperaktivita, impulzivita
  • Posouzení projevů komorbidních poruch: porucha opozičního vzdoru, porucha chování
  • Problémy s učením
  • Exekutivní funkce
  • Vzdor/Agrese
  • Vztahy s vrstevníky/Vztahy v rodině
  • Funkční narušení
  • Úzkost a deprese


Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a souhrnnou závěrečnou zprávu.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování Conners 3 v HTS.

Upozornění: Metodu Conners 3 nelze administrovat na Ipad IOS 11.

Více o HTS 5 naleznete zde.

Conners 3

Conners 3

Posuzovací škála pozornosti a chování

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

C. K. Conners

Autoři české verze: Radek Ptáček, Michal Goetz, Lucie Švandová

Kategorie A

4 800 Kč

1 400 Kč

510 Kč

510 Kč

510 Kč

380 Kč

380 Kč

380 Kč

110 Kč

110 Kč

110 Kč

160 Kč

160 Kč

50 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

40 Kč

90 Kč

70 Kč

50 Kč

20 Kč

10 Kč