Conners 3

Věkové rozmezí: 6–18 let

Využití: Posouzení a identifikace příznaků ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), zachycení problémů s učením, vzdoru a/nebo agrese, problémů v oblasti exekutivních funkcí, ve vztazích s vrstevníky či v rodině, funkční narušení.

Administrace: individuální i skupinová (verze pro rodiče, pro učitele, sebeposouzení), doba administrace 5−20 min. (podle zvolené formy)

Charakteristika testu

Metoda Conners 3 představuje moderní metodu zaměřenou primárně na posouzení projevů ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), ale též na výskyt obecně psychopatologických symptomů. Metoda splňuje nejpřísnější psychometrická kritéria (vysoká validita i reliabilita) a je i uživatelsky přívětivá (jednoduchá administrace, skórování i interpretace). Výhodou metody je existence verze pro rodiče, učitele a pro starší děti i možnost sebeposouzení. K dispozici je plná i zkrácená verze dotazníků a indexové formuláře. Normy z původního vydání.

Základní diagnostické možnosti využití Conners 3:

  • Posouzení ADHD příznaků: nepozornost, hyperaktivita, impulzivita
  • Posouzení projevů komorbidních poruch: porucha opozičního vzdoru, porucha chování
  • Problémy s učením
  • Exekutivní funkce
  • Vzdor/Agrese
  • Vztahy s vrstevníky/Vztahy v rodině
  • Funkční narušení
  • Úzkost a deprese

Conners 3

Conners 3

Posuzovací škála pozornosti a chování

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

C. K. Conners

Autoři české verze: Radek Ptáček, Michal Goetz, Lucie Švandová

Kategorie A

4 675 Kč

1 420 Kč

525 Kč

525 Kč

525 Kč

380 Kč

380 Kč

380 Kč

115 Kč

115 Kč

115 Kč

170 Kč

170 Kč

53 Kč

230 Kč

175 Kč

115 Kč

65 Kč

35 Kč

85 Kč

65 Kč

45 Kč

20 Kč

10 Kč