Conners 3

Věkové rozmezí: 6–18 let

Využití: Posouzení a identifikace příznaků ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), zachycení problémů s učením, vzdoru a/nebo agrese, problémů v oblasti exekutivních funkcí, ve vztazích s vrstevníky či v rodině, funkční narušení.

Administrace: individuální i skupinová (verze pro rodiče, pro učitele, sebeposouzení), doba administrace 5−20 min. (podle zvolené formy)

Charakteristika testu

Metoda Conners 3 představuje moderní metodu zaměřenou primárně na posouzení projevů ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), ale též na výskyt obecně psychopatologických symptomů. Metoda splňuje nejpřísnější psychometrická kritéria (vysoká validita i reliabilita) a je i uživatelsky přívětivá (jednoduchá administrace, skórování i interpretace). Výhodou metody je existence verze pro rodiče, učitele a pro starší děti i možnost sebeposouzení. K dispozici je plná i zkrácená verze dotazníků a indexové formuláře. Normy z původního vydání.

Základní diagnostické možnosti využití Conners 3:

  • Posouzení ADHD příznaků: nepozornost, hyperaktivita, impulzivita
  • Posouzení projevů komorbidních poruch: porucha opozičního vzdoru, porucha chování
  • Problémy s učením
  • Exekutivní funkce
  • Vzdor/Agrese
  • Vztahy s vrstevníky/Vztahy v rodině
  • Funkční narušení
  • Úzkost a deprese

Conners 3

Conners 3

Posuzovací škála pozornosti a chování

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

C. K. Conners

Autoři české verze: Radek Ptáček, Michal Goetz, Lucie Švandová

Kategorie A

4 675 Kč

1 420 Kč

525 Kč

525 Kč

525 Kč

380 Kč

380 Kč

380 Kč

115 Kč

115 Kč

115 Kč

170 Kč

170 Kč

53 Kč