Bentonův vizuální retenční test

Věkové rozmezí: děti od 7 let, adolescenti a dospělí

Využití: diagnostika organických poškození mozku

Administrace: trvá přibližně 5 až 10 minut

Charakteristika

Druhé vydání přináší upravený text příručky a jako nejvýznamnější obohacení testu výsledky českého normativního souboru, které jako významné vodítko obohatí každodenní diagnostickou praxi stejně jako přehled výkonů pacientů v šesti neurologických diagnostických okruzích (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, parkinsonský syndrom, mírný kognitivní deficit, cévní mozková příhoda, epilepsie). Zkušenosti dále ukazují nutnost zpřísnění norem pro diagnostiku deficitů v oblasti vizuální paměti, prostorové percepce a konstrukčních schopností, které metoda zachycuje.

Toto vydání pracuje s původním testovacím sešitem (verze shodná s prvním vydáním).

BVRT

Bentonův vizuální retenční test

2. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2014

A. L. Benton

Přeložil a upravil: R. Obereignerů

Kategorie C

2 350 Kč

1 000 Kč

1 050 Kč

160 Kč

110 Kč