BOMAT-advanced: Bochumský maticový test

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: poradenská a školní psychologie, psychologie práce a organizace

Administrace: individuální i skupinová, časový limit 80 minut, verze tužka-papír s propisovacím záznamovým listem, umožňujícím okamžité vyhodnocení

Charakteristika

BOMAT-advanced (Bochumský maticový test) je zaměřen na zjišťování úrovně analytických a integrativních operací, které se účastní na komplexních procesech myšlení. Ve vztahu k obecné inteligenci (celkové intelektové kapacitě) umožňuje postihnout rozdíly mezi osobami, které se vyznačují vyššími intelektovými schopnostmi, čili uvnitř této cílové skupiny má metoda potřebnou diskriminační účinnost.

Protože jde o test neverbální, je použitelný k diagnostice způsobilosti k takovým povoláním, kde se nekladou primární požadavky na složky verbální. Prakticky tudíž odpadají problémy spojené s odlišným jazykovým původem, resp. odlišným dominantním jazykem probandů, jež nutně vznikají např. při mezinárodních výběrových procedurách. Neverbální metody jsou zároveň adekvátními nástroji pro měření obecné inteligence ve smyslu Spearmanova “g-faktoru”.

Test je určen především pro věk adolescence a dospělosti. Těžiště jeho použití je v oblasti zjišťování pracovních způsobilostí (v personálním výběru) a možností personálního vývoje (při zařazování do vzdělávacích nebo výcvikových programů), a to jak u akademicky vzdělaných manažerů tak obecně u studentů a absolventů vysokých a vyšších odborných škol.

Původní české normy jsou založeny na souboru 363 osob.

BOMAT-advanced

BOMAT-advanced: Bochumský maticový test

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2002

Rüdiger Hossiep, Daniela Turck, Michele Hasella

Přeložil a upravil: Jan Srnec

Kategorie B

2 500 Kč

590 Kč

970 Kč

1 100 Kč

100 Kč