AIST-R Test štruktúry záujmov

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: kariérové poradenstvo

Administrácia: individuálna i skupinová, iba verzia papier – ceruzka

Pro tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.Charakteristika

Revidovaná verzia Testu štruktúry záujmov (AIST-R) bola vytvorená pre potreby kariérového poradenstva, ktoré sa poskytuje v základných a stredných školách. Možno ju však použiť aj pri práci s dospelou populáciou.

Cieľom testovania je uľahčiť profesijnú orientáciu najmä žiakom základných a stredných škôl, viesť ich k poznávaniu vlastných záujmov, spôsobilostí a osobnostných predpokladov a pomôcť im tak pri výbere relevantných povolaní, ktoré korešpondujú s aktuálnou štruktúrou ich profesijných záujmov.

Test je založený na Hollandovom hexagonálnom modeli profesií a osobnostných typov. Ide o šesť základných typov orientovaných na určitý životný štýl:

- Osobnosť s motorickou (manuálnou či manuálne-technickou) životnou orientáciou (Realistický typ – R)
- Osobnosť s investigatívnou či vedeckou životnou orientáciou (Investigatívny typ – I)
- Osobnosť s umeleckou životnou orientáciou (Umelecký typ – A)
- Osobnosť so sociálnou životnou orientáciou (Sociálny typ – S)
- Osobnosť s podnikavou životnou orientáciou (Podnikavý typ – E)
- Osobnosť s konformnou životnou orientáciou(Konvenčný typ – C)

AIST-R (SK)

AIST-R Test štruktúry záujmov

Orientačná metodika pre voľbu povolania

Testcentrum – Hogrefe, Praha 2018

Christian Bergmann, Ferdinand Eder

Autori slovenskej adaptácie: Dagmar Kopčanová, Vladimír Dočkal

Kategorie A

1 090 Kč

380 Kč

430 Kč

270 Kč