ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

Věkové rozmezí: od 12 měsíců do dospělosti

Využití: pro diagnostiku a hodnocení poruchy autistického spektra

Administrace: individuální, čas administrace 40-60 minut

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro metodu ADOS-2 doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicího a výcvikového kurzu i absolventům studijního oboru psychologie.

Charakteristika

ADOS-2 je metodou semistrukturovaného a standardizovaného posouzení autistických symptomů u jedinců ve věku od 12 měsíců až do dospělosti. Testovací materiál je používán pro stimulaci určitého chování, komunikace a sociálních interakcí v rámci pěti nezávislých modulů (podle věku a jazykové + řečové úrovně). Podle daných algoritmů je v rámci každého z modulů standardizovaným způsobem vyhodnocována intenzita autistických symptomů daného jedince.

K dispozici jsou původní americké normy, příručka kromě původních kazuistik obsahuje i nově doplněné kazuistiky využívající českou verzi metody.

Doporučení WPS pro zaškolení uživatelů naleznete zde.

Testovací materiál ADOS-2 je zasílán přímo z centrálního skladu v Německu.


ADOS-2

ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2014

Catherine Lord, Katherine Gotham, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan Risi, Somer L. Bishop, Rhiannon J. Luyster, Whitney Guthrie

Autoři české verze: Dagmar Brejlová, Radek Ptáček, Tereza Soukupová

Kategorie A

105 400 Kč

2 540 Kč

1 160 Kč

1 160 Kč

1 160 Kč

1 160 Kč

1 160 Kč

99 450 Kč

31 750 Kč