Popis metody

TSCYC (autor John Briere) je devadesátipoložkový standardizovaný dotazník pro rodiče/pečující osoby, kteří hodnotí traumatické symptomy u svých dětí ve věku 3-12 let. Metoda umožňuje stanovit pravděpodobnost přítomnosti posttraumatické stresové poruchy u dítěte. Jedná se o dotazník, který je časově nenáročný na administraci i vyhodnocení. Dotazník je určený pro psychology a další odborníky, kteří pracují s potencionálně traumatizovanými dětmi.


Obsah kurzu

Seznámení s dotazníkem TSCYC, jeho možnostmi a omezením, administrace, základní principy a postup při interpretaci.


Ukázky a rozbor konkrétních kazuistik.


Z obsahu kurzu:

traumatické symptomy u dětí

administrace dotazníku

interpretace jednotlivých škál

stanovení přítomnosti PTSD

prezentace profilů vybraných věkových kategorií

validita protokolů

nadhodnocování a podhodnocování symptomů


Tento kurz se vztahuje k metodě TSCYC, která je zařazena do Kategorie A.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodinPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

TSCYC - Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí - online

Lektor: PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

2 930 Kč