Zaměření kurzu:

Možnosti praktického využití dětské kresby při psychodiagnostice – pohled na kresbu jako příležitost nahlédnout do jinak jen obtížně dostupného vnitřního světa dítěte.


S dětskou kresbou ale nelze pracovat mechanicky. Při interpretací je vždy zapotřebí každou kresbu zasazovat do co nejširších souvislostí a s dítětem o kresbě hovořit. Optimální je pracovat s celou sérií různých kreseb.


Posluchači se na kurzu seznámí s nejběžnějšími kresebnými metodami vhodnými pro práci s dětmi, jejich administrací a možnostmi interpretace – zejména kresba rodiny a začarované rodiny, kresby postavy (vývojový i projektivní test), stromu a volná kresba.


Těžiště kurzu je postaveno na řadě ukázek kreseb různých dětí z poradenské i klinické praxe a kombinaci více různých kresebných metod.


Kurz je 16hodinový dvoudenní, začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Podrobněji z obsahu kurzu:

Specifické znaky dětské kresby

Zdroje obtíží při interpretaci dětských kreseb

Vývoj dětské kresby

Volná kresba jako vzorek chování i jako pohled do světa dětského vnímání a myšlení

Kresba rodiny a začarované rodiny

Kresba postavy jako vývojový test

Kresba stromu a postavy u dětí

Varovné znaky v kresbě: např. dítě v problémech (projevy úzkosti, potíží s pohlavní identitou, známky zneužívání, sociální zábrany), výchovné problémy (znaky agresivity), závažné psychické problémy (bizarní kresby)

Projevy organicity a sníženého intelektu v kresbě
Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Práce s dětskou kresbou - online

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Termín konání: 26.11.-27.11.2024

4 130 Kč