Informace o kurzu

5 intenzivních školicích bloků s praktickými výcvikovými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady Rorschachovy diagnostiky a naučí Vás používat test v diagnostické praxi.

Kurz se uskutečňuje v kombinaci prezenční a distanční formy. Každý blok se skládá z 8 hodin prezenční formy a navazujícího studia v obdobné časové dotaci. Účastníci se tedy v rámci každého bloku připravují také rozšiřujícím samostudiem, na které bude navazovat následující blok.

Výcvik skórování a interpretace je založen na Exnerově systému.

Každý účastník získá 50% slevu na nákup publikace RORSCHACH – Praktická příručka (A Rorschach Workbook for the Comprehensive System, 5th Ed.) a publikace Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. (Standardizovaný přístup k vyhodnocování Rorschachovy metody).

Kurz je určen pouze pro absolventy/studenty jednooborové psychologie.

Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Rorschachovy metody; specifika diagnostického přístupu a výcvik v diagnostickém užití testu.


Tento kurz se vztahuje k metodě Rorschachův test, která je zařazena do Kategorie C


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Míso konání: 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Vinohradská 98/90

130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Základní kurz v Rorschachově metodě

Lektor: Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Termín konání: 07.10., 21. 10, 11. 11., 25. 11., 9. 12. 2024

13 790 Kč