Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi testu WISC-III a jeho vzdělávací aplikace se zaměřením na oblast psychologického poradenství.

Výcvik uživatelů v administraci testu WISC-III a interpretaci výsledků získaných pomocí tohoto testu se zaměřením na využití v poradenské praxi. Teorie, ze které test vychází. Struktura testu. Postup administrace. Informace k používání testu bez zafixování chybných postupů a interpretací. Rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů. Praktický nácvik užití pracovního listu k vzdělávacím aplikacím.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 19.1.2023

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Kurz v termínu 19.1.2023 je zařazen v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

WISC-III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

3 090 Kč