Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy a vývojem testu, zaměřením jednotlivých subtestů, administrací a základy interpretace WAIS-III.

Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence s využitím Wechslerových souborů a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (úskalí administrace a skórování odpovědí, interpretační hypotézy, využití v neuropsychologii).


Tento kurz se vztahuje k metodě WAIS-III, která je zařazena do Kategorie C


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Místo konání


Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3 - VinohradyPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro začínající uživatele

Lektor: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Termín konání: 28.11.2024

3 250 Kč