Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy a vývojem testu, zaměřením jednotlivých subtestů, administrací a základy interpretace WAIS-III.

Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence s využitím Wechslerových souborů a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (úskalí administrace a skórování odpovědí, interpretační hypotézy, využití v neuropsychologii).

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Místo konání 1.12.2022 (termín plně obsazen)

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Kurz v termínu 1.12.2022 je zařazen v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro začínající uživatele

Lektor: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

2 940 Kč