Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi TAT a odvozených metod.

TAT a od něj odvozené metody se osvědčují při mapování kognitivního stylu, orientaci a chování v sociální situaci a při zjišťování možných konfliktních oblastí osobnosti.

Další informace

Kurz zahrnuje teoretický úvod do metody, administraci, základní principy a postup při interpretaci s ukázkami a příklady.

Důraz je kladen na praktické využití probíraných metod, výcvik je doplněn rozborem kazuistik.

16hodinový dvoudenní základní kurz v aplikaci TAT je vhodný pro poradenské a klinické psychology, případně i pro studenty posledních ročníků magisterského oboru psychologie.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Kurz bude probíhat v Praze ve školicích prostorách společnosti Hogrefe - Testcentrum, nebo ve školicích prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.


Místo konání kurzu 21.-22.6.2022
Institut environmentálních služeb, a.s.
Vzdělávací centrum Praha
Podolská 15 ● 147 00 Praha 4 ● Česká republika


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

TAT a odvozené metody

Lektoři: PhDr. Petr Goldmann a PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

Termín konání: 02.-03.5.2023

4 100 Kč