Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi SON–R 2½ – 7.

Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky rozumových schopností dětí ve věku od 2,5 do 7 let a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi.


Tento kurz se vztahuje k metodě SON-R, která je zařazena do Kategorie C


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání 18. 10. 2024 


Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3 VinohradyPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

SON–R 2½ – 7

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

Termín konání: 18.10.2024

3 250 Kč