Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi SON–R 2½ – 7.

Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky rozumových schopností dětí ve věku od 2,5 do 7 let a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 3.10.2022

Kurz bude probíhat v Praze ve školicích prostorách společnosti Hogrefe - Testcentrum, nebo ve školicích prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

SON–R 2½ – 7

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

Termín konání: 03.10.2022

2 800 Kč