Informace o kurzu

Čtyřdenní intenzivní 8hodinový (4×8 hodin) školicí kurz s praktickými výcvikovými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady Rorschachovy diagnostiky a naučí Vás používat test v diagnostické praxi u dětí od předškolního věku.
Kurz je určen pouze pro absolventy/studenty jednooborové psychologie.

Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku;
vývoj dětských protokolů a vztah vývojových aspektů k regresivním fenoménům u dospívajících a dospělých;
specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům a výcvik v diagnostickém užití testu.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Místo konání kurzu (všechna 4 setkání: 13.10.2022, 10.11.2022, 25.11.2022, 5.12.2022 - termín plně obsazen)
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

RORSCHACH - použití pro děti

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

8 000 Kč