Informace o kurzu

Čtyřdenní intenzivní 8hodinový (4×8 hodin) školicí kurz s praktickými výcvikovými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady Rorschachovy diagnostiky a naučí Vás používat test v diagnostické praxi u dětí od předškolního věku.
Kurz je určen pouze pro absolventy/studenty jednooborové psychologie.

Každý účastník získá 50% slevu na nákup publikace RORSCHACH – Praktická příručka (A Rorschach Workbook for the Comprehensive System, 5th Ed.) a publikace Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. (Standardizovaný přístup k vyhodnocování Rorschachovy metody).

Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku;
vývoj dětských protokolů a vztah vývojových aspektů k regresivním fenoménům u dospívajících a dospělých;
specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům a výcvik v diagnostickém užití testu.

Tento kurz se vztahuje k metodě Rorschachův test, která je zařazena do Kategorie C


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Termíny kurzu : 30. 9., 14. 10., 4. 11., 18. 11. a 18. 11. 2024 - Kurz je plně obsazen.

Místo konání

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Vinohradská 98/90

130 00 Praha 3 - VinohradyPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

RORSCHACH - použití pro děti

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

9 260 Kč