Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi LJI.

Intenzivní jednodenní devítihodinový školicí kurz (9-18 hodin) s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady praktického využití diagnostiky stylů vedení (adekvátnosti výběru stylu pro řešení konkrétních situací a preference určitého stylu) metodou LJI.

Kurz je určen psychologům a specialistům z příbuzných oborů práce s lidmi (pedagogům, andragogům, specialistům HR atp.).

Obsah kurzu

  • identifikace vlastního stylu leadershipu – administrace LJI
  • koncept metody a teoretický základ LJI
  • vyhodnocení LJI a práce s metodou v Hogrefe TestSystemu (HTS)
  • psychometrické vlastnosti metody
  • interpretace výsledků a poskytování zpětné vazby

Další informace

Každý účastník dostane příručku k testu LJI a materiály potřebné pro seznámení se s metodou; administrace testu proběhne před zahájením kurzu.

Metoda LJI je distribuována pouze certifikovaným uživatelům (absolventům školicího a výcvikového kurzu).

Test LJI je distribuován pouze v rámci Hogrefe TestSystemu, počítačového systému pro administraci a vyhodnocování psychodiagnostických metod.


Tento kurz se vztahuje k metodě LJI, která je zařazena do Kategorie A


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 / 18,00 hodin.

Čas 17-18 hod. je vyhrazen pro zájemce o seznámení se systémem HTS 5 (účast na této části je nepovinná).


Místo konání 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

LJI - Leadership Judgement Indicator

Lektor: Martin Konečný

Termín konání: 12.11.2024

5 430 Kč