Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi metody IDS – P Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti (věk 3–5 let).

• Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence a vývojové úrovně předškolních dětí s využitím škál IDS – P a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (administrace a skórování, interpretace a praktické využití výsledků metody).


Tento kurz se vztahuje k metodě IDS-P, která je zařazena do Kategorie C


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 20. 9. 2024


Vinohradská 89/90

Praha 3 - Vinohrady, 130 00Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

Termín konání: 20.09.2024

3 250 Kč