Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi metody IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let.

• Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence a vývojové úrovně dětí s využitím škál IDS a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (administrace a skórování, interpretace a praktické využití výsledků metody).


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Kurz 19.5.2023 bude probíhat v Praze ve školicích prostorách společnosti Hogrefe - Testcentrum, nebo ve školicích prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.


Místo konání 27.3.2023 (termín plně obsazen)

Institut environmentálních služeb, a.s.
Vzdělávací centrum Praha
Podolská 15 ● 147 00 Praha 4 ● Česká republika

Kurz v termínu 27. 3. 2023 je zařazen v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.

Místo konání 19.5.2023

Kurz bude probíhat v Praze ve školicích prostorách společnosti Hogrefe - Testcentrum, nebo ve školicích prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Kurz v termínu 19. 5. 2023 je zařazen v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

Termín konání: 19.05.2023

3 090 Kč