Poslání kurzu

  • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a vyhodnocení metody.
  • Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami vás seznámí s příklady administrace a vyhodnocení metody a s interpretačními možnostmi, ilustrovanými kazuistikami.

Dvě verze CARS2 popisují 15 oblastí chování, které jsou definovány pomocí jedinečného posuzovacího systému, identifikujícího jedince s poruchami autistického spektra (PAS) a odlišujícího je od jiných diagnóz – metoda umožňuje formulování diferenciálně diagnostických hypotéz u lidí všech věkových kategorií a úrovní fungování. Kurz je koncipován jako úvod do práce s metodou a možností využití jejího diagnostického potenciálu.


Tento kurz se vztahuje k metodě CARS2, která je zařazena do Kategorie A


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Kurz bude probíhat v Praze ve školicích prostorách společnosti Hogrefe - Testcentrum, nebo ve školicích prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.


Místo konání kurzu 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Posuzovací škála dětského autismu CARS2

Lektorka: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

3 250 Kč