Dovolujeme si zájemce o kurz Vývojové škály Bayleyové upozornit, že metoda BSID-II již není v naší distribuci – společnost Pearson její vydávání ukončila. Je však možné využít metodu Bayley III, která je dostupná pouze v originále v angličtině, jako metodu BSID-II, která byla standardizována na českou populaci a obsahuje české normy včetně českého překladu manuálu a záznamových archů. Podmínky využití testovacího materiálu metody Bayley III, která je aktuálně dostupná a s doplňkovým materiálem ji lze využít jako ekvivalent BSID-II, naleznete zde 

Školicí a výcvikový kurz je tedy zaměřen na BSID-II a v jeho průběhu se dozvíte i o možnosti ekvivalentního využití BSID-III.


Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, s postupy při administraci a s interpretačními možnostmi druhého vydání vývojových škál Bayleyové, které obsahují škálu mentální, motorickou a škálu chování.

Školicí a výcvikový kurz Vývojové škály Bayleyové (BSID-II)

Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky mentálního a motorického vývoje dětí od 1. měsíce života do věku 3 1/2 let s využitím vývojových škál Bayleyové (BSID-II).

Naučí Vás používat metodu v klinické a poradenské praxi a upozorní Vás na určitá specifika při hodnocení vývoje dětí nejranějšího věku.

Poukáže také na některá úskalí při administraci a skórování odpovědí a hodnocení chování, jakož i na některé odlišnosti mezi americkou a českou populací dětí raného věku.


Tento kurz se vztahuje k metodě Bayley III, která je zařazena do Kategorie A


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 19. 11. 2024  


Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3 - Vinohrady

Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Vývojové škály Bayleyové

Lektorka: PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Termín konání: 19.11.2024

3 010 Kč