Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech

Charakteristika (Z předmluvy PhDr. Markéty Niderlové, Ph.D.):

V této kolektivní monografii poskytují specialisté z různých zemí metodologicky a psychometricky propracované objektivní diagnostické strategie a praktické postupy pro obecný psychologický výzkum i pro některé aplikační oblasti psychologie. Popsané metody jsou podle autorů na takové úrovni, že je lze uplatňovat již ne pouze jako doplňující modalitu dosud převládajícího písemného dotazování člověka na jeho prožívání a počínání, nýbrž jako rovnocenný a v některých ohledech i vydatnější zdroj, který je méně závislý na vědomém či nevědomém ztvárňování introspektivní výpovědi.

Přehled kapitol publikace:

 1. Psychologická diagnostika nad rámec sebeposuzování
 2. Implicitní asociační testy dříve a dnes
 3. Model vlivů na konvergenci mezi přímými, nepřímými a behaviorálními metodami k měření charakteristik osobnosti
 4. Kódování narativního obsahu
 5. Nad rámec projekce: Posuzování založené na výkonu
 6. Měření implicitních motivů
 7. Diagnostika afektů
 8. Implicitní metody k měření postojů
 9. Objektivní testy osobnosti
 10. Využití nepřímých metod v oblasti psychologie zdraví
 11. Nepřímé metody ve forenzním kontextu
 12. Implicitní metody v psychologii spotřebitele
 13. Pozorování intra- a interpersonálních procesů

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech

Diagnostika nad rámec sebeposuzování

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2016

Česká adaptace Behavior-Based Assessment in Psychology editorů: Tuulia M. Ortner a Fons J. R. van de Vijver

Editorka české verze: M. Niederlová

680 Kč