Osobní inteligence

Charakteristika (Z autorovy předmluvy):

V této knize popisuji svou teorii nového druhu lidské inteligence – mentální schopnosti, kterou podle mého názoru používáme k řízení našich životů – k uvažování o sobě a druhých lidech. Této schopnosti – zjišťovat informace o osobnosti a uvažovat o ní – říkám „osobní inteligence“. Osobní inteligenci využíváme ke zpracování informací z takových zdrojů, které zahrnují vzhled člověka, jeho majetek a chování. Dále ji využíváme k pojmenování svých myšlenek a porovnání svých dojmů z daného člověka s dojmy z jiných lidí, které známe. Z těchto vodítek vyvozujeme, jak se k danému člověku chovat a jak se bude na oplátku chovat on k nám. Používáme také vodítka o nás samých, abychom lépe porozuměli svým potřebám a zmapovali své plány do budoucna.

Přehled kapitol publikace:

  1. 1. Co je osobní inteligence?
  2. 2. Klíče k nám: skryté a odhalené
  3. 3. Lidé tam venku
  4. 4. Porozumění informacím
  5. 5. Průvodce procesem rozhodování
  6. 6. Dospívání s osobní inteligencí
  7. 7. Osobní inteligence v dospělosti
  8. 8. Síla osobnosti

Osobní inteligence

Osobní inteligence

Síla osobnosti a jak formuje naše životy

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

John D. Mayer

Editor české verze: Zdeněk Vašek; Přeložila: Tereza Petrůjová

740 Kč