Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC)

Věkové rozmezí: 3 – 12 let

Využití: TSCYC je standardizovaný dotazník pro rodiče /pečující osoby, kteří hodnotí traumatické symptomy u svých dětí ve věku 3-12 let

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace 5-20 minut

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.


Charakteristika testu

TSCYC je devadesátipoložkový nástroj pro rodiče/pečující osobu, který můžeme použít k vyhodnocení traumatických symptomů u dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 12 let. Normy jsou vytvořeny pro tři věkové kategorie: a. 3-4 roky, b. 5-9 let a c. 10-12 let. Pečující osoba hodnotí na čtyřbodové škále každý symptom od 1 (nikdy) po 4 (velmi často), podle toho, jak často daný jev pozorovala během posledního měsíce. Dotazník TSCYC obsahuje specifické škály, podobně jako většina obdobných nástrojů, které hodnotí validitu výpovědi rodiče/pečující osoby a vyhodnocuje širokou škálu potencionálních posttraumatických symptomů.

K dispozici jsou normy pro českou populaci.

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a normy pro českou populaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování TSCYC v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v holandštině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o holandskou verzi.

Více o HTS 5 naleznete zde.

TSCYC

Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC)

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2018

J. Briere

Autorka české verze: M. Hrdličková

Kategorie A

2 980 Kč

1 050 Kč

300 Kč

1 100 Kč

230 Kč

230 Kč

230 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč