Metoda není produktem Hogrefe – TestcentraVyužití

Dospělá populace. Metoda je využitelná především pro diagnostiku charakteristik osobnosti a vystižení sociálních vztahů probanda včetně jeho individuálního systému hodnot.

Charakteristika testu

TBSD je projektivní technikou, ve které proband přiřazuje daným podnětovým slovům barvy z nabízené barevné sady. Pro TSBD bylo vybráno 51 slov a 12 barev od sebe dobře rozpoznatelných, vyskytujících se v přírodě.

Proband nejprve přiřadí ke každému podnětovému slovu 3 barvy, které se ke slovu hodí. Dále každé slovo číselně ohodnotí na čtyřstupňové škále a nakonec stanoví individuální preferenci barev – hierarchicky je seřadí.

Metoda je založena na porovnání jednotlivých úrovní hodnocení (vědomého i nevědomého) podnětových slov.

TSBD nabízí pro plné využití svého diagnostického potenciálu nejen vlastní vyhodnocení protokolu, ale i analýzu individuální hierarchie barev, frekvenci užití barev a mnoho dalších kriterií. Je doplněna hodnocením podle okruhu podnětových slov i normami a základními psychometrickými údaji.

Doba administrace

Doba administrace není omezena, obvykle je v rozmezí 20 – 40 minut.

TBSD

Test barevně sémantického diferenciálu - TBSD

(1. díl – verze pro dospělé osoby)

1. vydání Nakladatelství Vadim z roku 1992

Vadim Ščepichin, Gargí Jana Ščepichinová, Helena Kolářová

Kategorie B

0 Kč