IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let

Využití: Test kognitivních schopností (test inteligence) a celkového vývoje pro vývojovou a pedagogickou psychologii, výchovné a rodinné poradenství, dětskou klinickou psychologii, dětskou psychiatrii a pediatrii

Administrace: Individuální, celková doba administrace: 90–120 minut

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Upgrade počítačového vyhodnocovacího programu


Charakteristika testu

Test je zaměřen na diagnostiku těchto funkčních oblastí

  • Kognitivní vývoj: Kognice
  • Celkový vývoj: Psychomotorika
  • Sociálně-emoční kompetence
  • Matematika
  • Řeč
  • Výkonová motivace
  • Doplňkové české subtesty: zařazené do funkční oblasti Verbální myšlení

IDS lze využít např. při diagnostice vysokého nadání, mentální retardace, u dětí s poruchami učení, chování a s emočními poruchami.

Dále očekáváme, že bude orientačně využitelný i pro populaci nezařazenou do našeho standardizačního vzorku (např. cizojazyčné děti a uplatnit jej lze i při práci s dětmi s dětským autismem, Aspergerovým syndromem nebo s jinými vývojovými poruchami).

Původní české normy jsou založeny na reprezentativním vzorku 1461 dětí.

IDS

IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let

1. české vydání, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2013

Alexander Grob, Christine S. Meyer a Priska Hagmann-von Arx

Autoři české verze: Dana Krejčířová, Tomáš Urbánek, Jan Širůček a Michal Jabůrek

Kategorie C

24 260 Kč

1 750 Kč

1 100 Kč

580 Kč

290 Kč

18 630 Kč

880 Kč

Zvlášť lze objednat následující součásti Testovacího materiálu:

3 370 Kč