Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK

Využití: test je určen pro dospělou populaci

Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír, doba administrace je pro škálu Deduktivní myšlení asi 30 minut, pro škálu Kreativní myšlení asi 40 minut. Celý test lze vyhodnotit pomocí šablon a pokynů pro vyhodnocování

Ukázka příručky ASK

Charakteristika

Test ASK byl zkonstruován pro dospělou populaci se středoškolským vzděláním. Může být použit k více účelům poradenství v oblasti vzdělávání či profesní kariéry. Metoda je využitelná v rámci výběru a umístění zaměstnanců, u kterých je požadováno deduktivní a kreativní myšlení. Díky koncepci testu nemusí být použity obě škály. Výběr jedné či obou škál závisí na účelu testování.

Test ASK může být použit také jako metoda výběru pro přijetí ke studiu. Zkušenosti ukazují vysokou validitu pro studijní úspěch v oblasti ekonomie. Metoda je použitelná také ve výzkumu či experimentální psychologii.

Test ASK sestává ze dvou škál:

  • Deduktivní myšlení (obsahuje subtesty Interpretace informací, Tvoření úsudku, Rozlišení faktu a názoru)
  • Kreativní myšlení (obsahuje subtesty Tvoření vět, Tvoření hypotéz, Definování podmínek, Tvoření kategorií)


Verze pro HTS

Pro škálu Kreativní myšlení slouží počítačová verze pouze k vyhodnocení.

Škálu Deduktivní myšlení je možné administrovat pomocí systému HTS 5. Pro zpracování subtestu Interpretace informací je však třeba, aby měl proband zároveň k dispozici testovací sešit Deduktivní myšlení.

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a normy pro českou populaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování ASK v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v německém jazyce. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o německou verzi.

Více o HTS 5 naleznete zde.

ASK

Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2014

H. Schuler, B. Hell

Autorka české verze: D. Černochová

Kategorie B

2 430 Kč

770 Kč

610 Kč

850 Kč

330 Kč

330 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

40 Kč