Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi MSCEIT.

Intenzivní jednodenní osmihodinový školicí kurz (9-17 hodin) s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady praktického využití diagnostiky emoční inteligence

Kurz je určen psychologům a specialistům z příbuzných oborů (pedagogům, andragogům, specialistům HR atp.).

Obsah kurzu

  • identifikace vlastní úrovně emoční inteligence – administrace MSCEIT
  • koncept metody a teoretický základ MSCEIT
  • vyhodnocení MSCEIT a práce s metodou v Hogrefe TestSystemu (HTS)
  • psychometrické vlastnosti metody
  • interpretace výsledků a poskytování zpětné vazby

Další informace

Každý účastník dostane materiály potřebné pro seznámení se s metodou; administrace testu proběhne před zahájením kurzu.

Test MSCEIT je distribuován pouze v rámci Hogrefe TestSystemu, počítačového systému pro administraci a vyhodnocování psychodiagnostických metod.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 12.4.2023

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

MSCEIT

Lektor: PhDr. Zdeněk Vašek

Termín konání: 12.04.2023

3 820 Kč