Poslání kurzu

  • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a vyhodnocení metody se zaměřením na zkušenosti s českou adaptací ADOS-2
  • Intenzivní dvoudenní 16hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami vás seznámí s příklady administrace a vyhodnocení metody a s interpretačními možnostmi, ilustrovanými kazuistikami

Tento kurz je koncipován jako úvod do práce s metodou a lze jej kombinovat s videotréninkem z nabídky WPS. V rámci kurzu budete také informováni o dalších možnostech výcviku v práci s metodou.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání

Hogrefe – Testcentrum
A. Staška 78
Praha 4 – KrčPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

Lektorka: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

5 500 Kč