HTS 5

Hogrefe Testsystem - verze 5

HTS 5 umožňuje práci s elektronickými verzemi psychodiagnostických metod prostřednictvím on-line portálu (administraci, vyhodnocování, archivaci a zpracování výsledků). HTS 5 může být používán v mnoha operačních systémech.

Nabízí kromě intuitivních pracovních postupů a designu, odpovídajícího nárokům psychodiagnostických metod, také další možnosti, např. administraci s použitím tabletu a dalších technologií, dále možnost výběru norem a škál standardního skórování nebo export dat.

Kromě standardních číselných a grafických výstupů nabízí HTS 5 pro některé metody také závěrečné textové zprávy, ve kterých jsou srozumitelně vysvětleny výsledky testů a mohou tak sloužit jako zpětná vazba testovaným osobám i jako informace klientům, kteří nedisponují odbornými znalostmi psychodiagnostiky.

Testy je možné administrovat prostřednictvím on-line portálu.

HTS 5 – On-line portál vyžaduje prohlížeč s podporou Javascriptu a se zapnutými Cookies. Podporovány jsou následující prohlížeče: Firefox od verze 18, Chrome, Internet Explorer od verze 9, Microsoft Edge a Safari (Mac OS) od verze 5.

Výsledky testů budou prezentovány ve formátu PDF (Portable document format). Budete proto potřebovat jeden z dostupných programů pro čtení PDF dokumentů, např. Adobe Reader nebo Gnome Evince.

Administrace na tabletech je podporována pro tyto systémy: Rozlišení obrazovky 980 × 600 pixel, Apple iPad od verze 4 se Safari, Android od verze 4.2 s Chromem.

Uživatelskou příručku k programu HTS 5 naleznete zde.

Možnosti administrace psychodiagnostických metod (testování)

Metody v HTS 5 je možné využít jednak prostřednictvím jednorázového internetového testování anebo jako uživatel jedné ze tří verzí, které jsou založeny na systému kreditů:

Základní verze
Verze HR
Plná verze
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • porovnání profilů
 • ranking – pořadí osob
 • skupinová analýza
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • porovnání profilů
 • ranking – pořadí osob
 • skupinová analýza
 • intraindividuální srovnání


Jednorázové internetové testování

Umožňuje jednotlivé on-line testování bez zakoupení Základní, HR nebo Plné verze HTS 5. Výstupy a závěrečná zpráva obsahují veškeré funkce, které nabízí HR verze.

Základní verze

Umožňuje jednoduché a rychlé testování s využitím zvolených psychodiagnostických metod. Nabízí standardní číselné a grafické výstupy a pro vybrané metody také textové závěrečné zprávy.

HR verze

Tato verze je vytvořena speciálně pro HR oblast. Kromě všech funkcí Základní verze poskytuje navíc možnost porovnání profilů a ranking – pořadí osob, které jsou využitelné především pro interindividuální porovnání výsledků.

Plná verze

V plné verzi má uživatel k dispozici všechny moduly, které HTS 5 nabízí. Kromě všech možností HR verze zahrnuje také funkci intraindividuálního srovnávání výsledků.

Popis jednotlivých funkcí

Rychlé zadávání dat

Systém HTS umožňuje také vyhodnocení výsledků testů administrovaných způsobem tužka-papír. Usnadňuje tak pracné vyhodnocování pomocí šablon apod.

Export dat

Výsledky metod je možné ze systému HTS 5 exportovat do různých formátů.

Porovnávání profilů

Tento modul umožňuje porovnávání více testovaných osob podle stanovených kriterií. Pro vyhodnocení je možné vložit více administrovaných metod. Podle zvolených údajů je možno předem vložit individuální profil určité profesní pozice a porovnat s tímto profilem dosažené výsledky jednotlivých kandidátů.

Ranking – pořadí osob

Pomocí této funkce lze vytvořit pořadí testovaných osob podle výsledků jednoho či více testů. Vybrané osoby je možné znovu testovat a řadit.

Skupinová analýza

Pomocí této funkce jsou srovnávány výsledky jednoho testu pro skupinu probandů. Vyhodnocení nabízí kromě skupinového profilu také údaje popisné statistiky jednotlivých položek a škál testu (půměr, standardní odchylku, minimální a maximální hodnotu).

Intraindinviduální srovnání

Tato varianta hodnocení umožňuje srovnání výsledků testu u jednoho probanda v průběhu času. Je možné graficky znázornit požadovanou škálu jednotlivě nebo více škál souhrnně.

Informace k on-line portálu

Uživatel Základní, HR verze i Plné verze si zakoupí licenci na období jednoho roku od data zakoupení a pro tuto licenci si dokupuje libovolný počet testů a jejich administrací ve formě kreditů (jedna administrace se rovná jeden kredit). Přístup k portálu je možné zakoupit na jeden nebo více roků.

Nevyčerpané kredity pro jednotlivé testy mohou být využity při prodloužení licence.

Využívat HTS 5 a testy, které jsou aktuálně v distribuci (připravujeme distribuci Conners 3, SCL 90-S a dalších metod), lze formou placeného uživatelského přístupu prostřednictvím Základní, HR nebo Plné verze anebo formou jednorázového internetového testování. Formy se liší cenou jednotlivých administrací.

Nově nyní nabízíme možnost si k jednomu uživatelskému účtu dokoupit za zvýhodněnou cenu (50 %) více uživatelských přístupů pro administrátory: v rámci jedné organizace může takto pracovat nezávisle více administrátorů a využívat společně kredity, které byly centrálně zakoupeny. Tato možnost je připravena především pro pracoviště s více psychology, kteří díky ní nemusí kupovat několik ročních licencí za plnou cenu. Tuto možnost nabízíme pro každou verzi on-line portálu (Základní, HR i Plnou verzi) a lze ji zakoupit jak nově s novým uživatelským přístupem, tak je možné ji k již existujícímu uživatelskému účtu přikoupit. K jednomu uživatelskému účtu tak může být přiřazeno až 10 uživatelských přístupů celkem.

Licence pro HTS 5

Základní verze - on-line portál (roční licence) 1 760 Kč

Obj.č.: 511

Další přístup administrátora k Základní verzi 880 Kč

Obj.č.: 5110

Verze HR - on-line portál (roční licence) 2 870 Kč

Obj.č.: 512

Další přístup administrátora k Verzi HR 1 430 Kč

Obj.č.: 5120

Plná verze - on-line portál (roční licence) 3 530 Kč

Obj.č.: 513

Další přístup administrátora k Plné verzi 1 760 Kč

Obj.č.: 5130

Metody pro HTS 5

(ceny kreditů – uvedena je cena za 1 kredit)
BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání
BIP - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 51091

BIP - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51091-1

BIP - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51091-2

BIP - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51091-3

BIP - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51091-4

BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti
BIP SK - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 57071

BIP SK - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 57071-1

BIP SK - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 57071-2

BIP SK - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 57071-3

BIP SK - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 57071-4

BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze
BOMAT-short - Jednorázové testování 240 Kč

Obj.č.: 51851

BOMAT-short - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51851-1

BOMAT-short - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51851-2

BOMAT-short - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51851-3

BOMAT-short - 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 51851-4

BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí
BRIEF - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 51811

BRIEF - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51811-1

BRIEF - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51811-2

BRIEF - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51811-3

BRIEF - 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 51811-4

CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence
CFT 20-R - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 51961

CFT 20-R - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51961-1

CFT 20-R - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51961-2

CFT 20-R - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51961-3

CFT 20-R - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 51961-4

Conners 3
Conners 3 Plná/Zkrác. verze – Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52042

Conners 3 Plná/Zkrác. verze – 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52042-1

Conners 3 Plná/Zkrác. verze – 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52042-2

Conners 3 Plná/Zkrác. verze – 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52042-3

Conners 3 Plná/Zkrác. verze – 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 52042-4

Conners 3AI/GI – Jednorázové on-line testování 90 Kč

Obj.č.: 52041

Conners 3AI/GI – 1-9 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52041-1

Conners 3AI/GI – 10-49 kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52041-2

Conners 3AI/GI – 50-199 kreditů 20 Kč

Obj.č.: 52041-3

Conners 3AI/GI – 200 a více kreditů 10 Kč

Obj.č.: 52041-4

Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK
LMI (SK) - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 57091

LMI (SK) - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 57091-1

LMI (SK) - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 57091-2

LMI (SK) - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 57091-3

LMI (SK) - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 57091-4

Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK
GPOP SK - Jednorázové testování 490 Kč

Obj.č.: 57101

GPOP SK - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 57101-1

GPOP SK - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 57101-2

GPOP SK - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 57101-3

GPOP SK - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 57101-4

Dotazník typologie osobnosti – GPOP
GPOP - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 51201

GPOP - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51201-1

GPOP - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51201-2

GPOP - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51201-3

GPOP - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51201-4

Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC)
TSCYC - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52111

TSCYC - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52111-1

TSCYC - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52111-2

TSCYC - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52111-3

TSCYC - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52111-4

ISK - Inventář sociálních kompetencí
ISK - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52051

ISK - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52051-1

ISK - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52051-2

ISK - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52051-3

ISK - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52051-4

ISK - Inventár sociálnych kompetencií
ISK SK - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 57141

ISK SK - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 57141-1

ISK SK - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 57141-2

ISK SK - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 57141-3

ISK SK - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 57141-4

IST-Screening
IST-Screening - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52081

IST-Screening - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52081-1

IST-Screening - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52081-2

IST-Screening - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52081-3

IST-Screening - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52081-4

Leadership Judgement Indicator - LJI
LJI - Jednorázové on-line testování 730 Kč

Obj.č.: 51381

LJI - 1-9 kreditů 460 Kč

Obj.č.: 51381-1

LJI - 10-49 kreditů 370 Kč

Obj.č.: 51381-2

LJI - 50-199 kreditů 200 Kč

Obj.č.: 51381-3

LJI - 200 a více kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51381-4

LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání
LMI - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 51151

LMI - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51151-1

LMI - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51151-2

LMI - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51151-3

LMI - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51151-4

MSCEIT – Test emoční inteligence
MSCEIT - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 51421

MSCEIT - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51421-1

MSCEIT - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51421-2

MSCEIT - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51421-3

MSCEIT - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51421-4

NEO osobnostní inventář
NEO-PI-R - Jednorázové testování 490 Kč

Obj.č.: 51271

NEO-PI-R - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51271-1

NEO-PI-R - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51271-2

NEO-PI-R - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51271-3

NEO-PI-R - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51271-4

NEO osobnostní inventář-3
NEO-PI-3 - Jednorázové testování 490 Kč

Obj.č.: 51931

NEO-PI-3 - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51931-1

NEO-PI-3 - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51931-2

NEO-PI-3 - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51931-3

NEO-PI-3 - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51931-4

NEO pětifaktorový osobnostní inventář
NEO-FFI - Jednorázové testování 240 Kč

Obj.č.: 51061

NEO-FFI - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51061-1

NEO-FFI - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51061-2

NEO-FFI - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51061-3

NEO-FFI - 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 51061-4

PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti
PSSI - Jednorázové testování 490 Kč

Obj.č.: 51101

PSSI - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51101-1

PSSI - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51101-2

PSSI - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51101-3

PSSI - 200 a více kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51101-4

PT - Test pozitivního zaměření
PT - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52201

PT - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52201-1

PT - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52201-2

PT - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52201-3

PT - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52201-4

Strategie zvládání stresu - SVF 78
SVF 78 - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 51241

SVF 78 - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51241-1

SVF 78 - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51241-2

SVF 78 - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51241-3

SVF 78 - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 51241-4

Symptom-Checklist-90®-Standard
SCL-90®-S – Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52131

SCL-90®-S – 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52131-1

SCL-90®-S – 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52131-2

SCL-90®-S – 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52131-3

SCL-90®-S – 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 52131-4

Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK
ASK - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 51911

ASK - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51911-1

ASK - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51911-2

ASK - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51911-3

ASK - 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 51911-4

Test pozornosti d2
d2 - Jednorázové testování 240 Kč

Obj.č.: 51001

d2 - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51001-1

d2 - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51001-2

d2 - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51001-3

d2 - 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 51001-4

Test pozornosti d2-R
d2-R - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52001

d2-R - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52001-1

d2-R - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52001-2

d2-R - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52001-3

d2-R - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52001-4

Test pozornosti d2-R
d2-R SK - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 57111

d2-R SK - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 57111-1

d2-R SK - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 57111-2

d2-R SK - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 57111-3

d2-R SK - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 57111-4

Test struktury inteligence I-S-T 2000 R
I-S-T 2000 R - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 51021

I-S-T 2000 R - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51021-1

I-S-T 2000 R - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51021-2

I-S-T 2000 R - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51021-3

I-S-T 2000 R - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 51021-4

Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R
I-S-T 2000 R SK - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 57051

I-S-T 2000 R SK - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 57051-1

I-S-T 2000 R SK - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 57051-2

I-S-T 2000 R SK - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 57051-3

I-S-T 2000 R SK - 200 a více kreditů 90 Kč

Obj.č.: 57051-4

TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí
TOP - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52171

TOP - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52171-1

TOP - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52171-2

TOP - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52171-3

TOP - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52171-4

TSCC - Hodnocení traumatických symptomů u dětí
TSCC - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 52251

TSCC - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 52251-1

TSCC - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 52251-2

TSCC - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 52251-3

TSCC - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 52251-4

TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti
TVP - Jednorázové testování 240 Kč

Obj.č.: 51921

TVP - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51921-1

TVP - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51921-2

TVP - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51921-3

TVP - 200 a více kreditů 40 Kč

Obj.č.: 51921-4

Vídeňský maticový test
VMT - Jednorázové on-line testování 240 Kč

Obj.č.: 51171

VMT - 1-9 kreditů 180 Kč

Obj.č.: 51171-1

VMT - 10-49 kreditů 120 Kč

Obj.č.: 51171-2

VMT - 50-199 kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51171-3

VMT - 200 a více kreditů 50 Kč

Obj.č.: 51171-4

Vigilanční test - CompACT-Vi
CompACT-Vi - Jednorázové on-line testování 490 Kč

Obj.č.: 51821

CompACT-Vi - 1-9 kreditů 300 Kč

Obj.č.: 51821-1

CompACT-Vi - 10-49 kreditů 250 Kč

Obj.č.: 51821-2

CompACT-Vi - 50-199 kreditů 140 Kč

Obj.č.: 51821-3

CompACT-Vi - 200 a více kreditů 70 Kč

Obj.č.: 51821-4