Aktuální informace k vypsaným školením

Vážení přátelé,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a ve snaze zamezit možnému ohrožení zdravotního stavu návštěvníků školicích akcí, Hogrefe-Testcentrum přechází u vybraných kurzů a seminářů na on-line formu. Aktuálně se změna týká následujících kurzů:

 • 2.-3.12.2021: Akreditační kurz - on-line
 • 10.12.2021: IDS - zrušeno (vzhledem k charakteru školení není on-line forma možná)
 • 24.-25.1.2022: Práce s dětskou kresbou - on-line
 • 3.2.2022: WAIS-III (pro začínající uživatele) - on-line
 • 16.3.2022: Lüscherův test - přesunuto (nový termín: 1.6.2022)
 • 17.3.2022: WAIS-III (pro pokročilé uživatele) - prezenční
 • 31.3.2022: IDS - prezenční (termín plně obsazen)
 • 8.4.2022: Alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti - přesunuto (nový termín: 16.9.2022)
 • 20.-21.4.2022: Scénotest a terapie/diagnostika hrou - prezenční
 • 28.4.2022: IDS-P - prezenční (termín plně obsazen)
 • 29.4.2022: MABC-2 - prezenční
 • 12.5.2022: WISC-III - prezenční
 • 18.5.2022: Vývojové škály Bayleyové - prezenční (termín plně obsazen)
 • 24.5.2022: CARS2 - prezenční (termín plně obsazen)
 • 1.6.2022: Lüscherův test - on-line
 • 21.-22.6.2022: TAT a odvozené metody - prezenční (termín plně obsazen)
 • 16.9.2022: Alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti - prezenční

Uvedený přehled je průběžně aktualizován, případné změny jsou do něj doplňovány.

Děkujeme za pochopení,

Tým Hogrefe – Testcentrum