Popis metody

TSCYC (autor John Briere) je devadesátipoložkový standardizovaný dotazník pro rodiče/pečující osoby, kteří hodnotí traumatické symptomy u svých dětí ve věku 3-12 let. Metoda umožňuje stanovit pravděpodobnost přítomnosti posttraumatické stresové poruchy u dítěte. Jedná se o dotazník, který je časově nenáročný na administraci i vyhodnocení. Dotazník je určený pro psychology a další odborníky, kteří pracují s potencionálně traumatizovanými dětmi.


Obsah kurzu

Kazuistický seminář je určen pro ty, kteří již absolvovali základní kurz TSCYC a aktivně metodu užívají. V rámci semináře budeme pracovat s jednotlivými kazuistikami, které si účastníci donesou. Cílem semináře je prohloubit dovednosti a kompetence v oblasti interpretace výsledků.


Absolventům našeho základního kurzu TSCYC nabízíme na kazuistický seminář slevu ve výši 10 %. Informaci o tom, že jste kurz absolvovali, uveďte do poznámky v přihlášce ke kurzu.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování. Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Kazuistický seminář TSCYC

Lektorka: PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

2 800 Kč