Poslání semináře

Celkem 5 supervizních hodin věnovaných kazuistikám, které byly získány při užívání metody Scénotest v praxi jednotlivými účastníky/účastnicemi semináře

Kurz je zaměřen prakticky:

  • Supervize práce s metodou Scénotest.

Každá/ý z účastnic a účastníků je povinen si s sebou přivézt konkrétní kazuistiku (či více kazuistik) ze své praxe se Scénotestem(z oblasti hrové diagnostiky a terapie dětí dospívajících, dospělých, dvojic či rodinných systémů) – včetně fotodokumentace, příp. videodokumentace.


Anotace k metodě


Seminář začíná od 14,00 a končí 19,00 hodin (s krátkými hygienickými přestávkami).


Místo konání kurzu

Hotel Ilf
Budějovická 15/743 ● 140 00 Praha 4 ● Česká republika
http://www.hotel-ilf.cz/hotel/kontaktyPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování. Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Scénotest– kazuistický a supervizní seminář

Lektor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

1 500 Kč