Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi metody IDS – P Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti (věk 3–5 let).

• Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence a vývojové úrovně předškolních dětí s využitím škál IDS – P a naučí Vás používat test v klinické a poradenské praxi (administrace a skórování, interpretace a praktické využití výsledků metody).


Z důvodů velkého množství registrovaných zájemců o tento kurz a epidemiologické situace je velmi pravděpodobné, že nově přihlášeným zájemcům budeme moci nabídnout volný termín až v roce 2022. Děkujeme za pochopení.


Místo konání kurzu 14.6.2021 (termín plně obsazen)
Institut environmentálních služeb, a.s.
Vzdělávací centrum Praha
Podolská 15 ● 147 00 Praha 4 ● Česká republika


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování. Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti

Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

2 800 Kč