Informace o kurzu

Jednodenní výcvikový kurz, v němž se účastníci seznámí s historií tohoto diagnostického postupu, naučí se jak stanovit kritéria, připravit harmonogram cvičení i jak zaměřit důležité pozorování při vlastním průběhu. 

Poslání kurzu

Výcvik praktického užití ASSESSMENT CENTER – moderní metody výběru a rozhodování v personalistice.

Výsledkem použití této metody je lepší orientace v potenciálu pracovníků v oblasti výběru, hodnocení a jejich rozvoje.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Důležité upozornění:

Tento kurz lze objednat pouze pro skupinu zájemců. Do přihlášky prosím připište, pro kolik účastníků byste měli zájem školení uspořádat. Minimální velikost skupiny je 7 osob, uvedena je cena za 1 účastníka.


Místo konání

Hogrefe – Testcentrum
A. Staška 78
Praha 4 – KrčPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování. Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Assessment centrum

Lektor: PhDr. Pavel Raška, Personalia

4 500 Kč