Scénotest

Využití: klinická psychologie, výchovné poradenství, školní psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další příbuzné obory

Administrace: individuální, čas pro jednu scénu není omezený, obvyklý je několik desítek minut

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Charakteristika testu

Test byl vyvinut pro zjištění nevědomých problémů dětí a mládeže, je využitelný i u dospělých nebo v rodinné diagnostice a terapii.

Proband vytváří volné nebo strukturované scény s využitím testového materiálu, tvořeného figurkami lidských postav, zvířaty, různými předměty a kostkami.

Standardní testový materiál lze doplnit dalšími figurkami tzv. dodatkového materiálu.

Internetový časopis o Scénotestu můžete nalézt na: http://www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE/

Scénotest

Scénotest

Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

Gerdhild von Staabs

Přeložili a upravili: Jaroslav Šturma a Pavel Humpolíček

Kategorie A

42 400 Kč

750 Kč

41 800 Kč