BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: poradenská a školní psychologie, psychologie práce a organizace

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace je 45 minut

Charakteristika

BOMAT-short (Bochumský maticový test-krátká verze) je zaměřen na zjišťování úrovně analytických a integrativních operací, které se účastní na komplexních procesech myšlení. Ve vztahu k obecné inteligenci (celkové intelektové kapacitě) umožňuje postihnout rozdíly mezi osobami, které se vyznačují vyššími intelektovými schopnostmi, čili uvnitř této cílové skupiny má metoda potřebnou diskriminační účinnost.

Protože jde o test neverbální, je použitelný k diagnostice způsobilosti k takovým povoláním, kde se nekladou primární požadavky na složky verbální. Prakticky tudíž odpadají problémy spojené s odlišným jazykovým původem, resp. odlišným dominantním jazykem probandů, jež nutně vznikají např. při mezinárodních výběrových procedurách. Neverbální metody jsou zároveň adekvátními nástroji pro měření obecné inteligence ve smyslu Spearmanova “g-faktoru”.

Test je určen především pro věk adolescence a dospělosti. Těžiště jeho použití je v oblasti zjišťování pracovních způsobilostí (v personálním výběru) a možností personálního vývoje (při zařazování do vzdělávacích nebo výcvikových programů), a to jak u akademicky vzdělaných manažerů tak obecně u studentů a absolventů vysokých a vyšších odborných škol.

Normy

Metoda je vyhodnocována a interpretována podle norem původního vydání.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu BOMAT-short pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování BOMAT-short v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, dánština, němčina, norština, ruština, švédština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

BOMAT-short

BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2012

Rüdiger Hossiep, Daniela Turck, Michele Hasella

Přeložil a upravil: J. Srnec

Kategorie B

220 Kč

165 Kč

110 Kč

60 Kč

30 Kč